31 oktober 2018 – Afkickkliniek Cotia

We zijn deze dag begonnen met bidden voor de afkickkliniek in Cotia die we vandaag gaan bezoeken. Dit is een kliniek voor (anonieme) verslaafden. Dit zijn voornamelijk mannen. Hier worden ze klaar gemaakt om terug te keren naar de maatschappij zonder drugs of alcohol. We gaan vanmiddag samen met hen de straat op om het evangelie te verkondigen.

Toen we bij de cliënten aankwamen kregen we eerst een korte rondleiding door de kliniek; de slaapplaatsen, de keuken, de kantine / leslokaal maar ook de bijbehorende kerk. Daarna kwamen de clienten en discipelen samen in de kerk om een dienst met elkaar te hebben. Danila sprak haar voorbereide woord, Allart kwam nog met een vervolg. Hennie legde uit hoe je in gebed ging en onderwees dit samen met Johan. Er kwamen verschillende mensen van de kliniek naar voren en bewoners baden voor elkaar. Ook gaf JJ zijn getuigenis. Hoe hij is opgegroeid en wat er allemaal in zijn jonge leven is gebeurt, hoe hij tot God is gekomen en hoe zijn leven daardoor is getransformeerd.  Na de lunch reden we naar het centrum van Cotia om voor een ieder die dat wil te bidden. De discipelen werden gekoppeld met een client en een vertaler. Zo konden we in kleine groepen voor passanten bidden. Hierdoor kwamen mensen tot genezing.

Nadat we dit gedaan hadden zijn we terug gereden naar de kliniek voor een prachtige dienst. De Firezone speelde weer prachtig, Johan sprak en er werd gebeden voor de voorganger van de kerk. Ook werd er gebeden voor iedereen die het op dat moment nodig had. Na de dienst en het eten zijn we weer terug naar huis gegaan.