fbpx

Boldness can be a bit of a problem. For it is so easy to tell someone to be bold towards others, let alone to come boldly before God’s throne. Going to Him with all of your heart, it sounds so beautiful. Who does not want complete surrender?

But how do you do it? What does it mean? What is sometimes stopping me from completely yielding to Him?

What is stopping many of us to go to God’s throne without hesitation, worship God with confidence, go through life without shame?

Our own selves so often get in the way. Our own condemnation.

I will sometimes find myself in church, worshiping with abandon, feeling God’s presence, the anointing of the Holy Spirit … and all I know to do is fall to my knees and totally surrender to Him … . Yet I do not, I remain standing … .

Because, what will people think? I used to wonder at the people who actually knelt, who seemed oblivious of others around them … I thought that was weird, I did not get it and was judgmental about it. I even felt it was over the top.

But at the time I did not yet understand what it meant to boldly go to God, or what His love meant, and that He looks on the heart.

But I have long ago given up thinking it is over the top. Everyone can come to Him just as they are. I thoroughly enjoy seeing people completely giving themselves to God.

But yet, I still fail to kneel. Despite the fact that I really know what I know! That I can come to Him in complete surrender. That there is nothing about me to be ashamed of. That shame is so self-centered! ‘Perhaps people will think what I used to think?’

And because of that self-centeredness I fail to give God what He deserves … wholehearted, uninhibited, complete surrender, going to Him holding nothing back …

But … today I make a decision:

I shall not be led by my thoughts anymore, or my fears or condemnation. From this day forward I shall be led by the Holy Spirit! And I shall allow Him to fill me with His abundant love!

And when I fall to my knees … it will be because of His magnificence and my tininess!

Brenda 

Vrijmoedigheid is een ding. Hoe makkelijk is het gezegd om vrijmoedig te zijn naar anderen en al helemaal om tot God te gaan. Met heel je hart naar Hem toe gaan. Het klinkt zo mooi. Complete overgave wie wil dat nou niet?

Maar hoe doe je dat? Wat betekent het? Wat houdt mij soms tegen om mezelf compleet over te geven aan Hem?

Wat houdt velen van ons nou tegen om zonder schroom in gebed te gaan, zonder schroom God te aanbidden, zonder schaamte door het leven te gaan. 

Onze eigen ik staat ons zo vaak in de weg. Ons eigen oordeel!

Ik sta wel eens in de kerk, met heerlijke aanbidding, en dan voel ik zo de aanwezigheid van God, zo de zalving van de Heilige Geest…. dat ik niet anders kan dan op mijn knieën vallen en mij compleet over geven aan Hem….Maar toch doe ik dat niet, ik blijf staan…. 

Want wat zal men wel niet van mij denken? Vroeger  verwonderde ik mij over die mensen die inderdaad op hun knieën gingen, het leek wel of ze niets of niemand  zagen… ik vond dat raar, snapte er niks van en oordeelde daarover. Ik vond het zelfs overdreven. 

Maar toen snapte ik nog niet wat vrijmoedig tot God gaan was, wat Zijn Liefde inhield, dat Hij kijkt naar ons hart.

Dus ik denk allang niet meer wat een overdreven toestand. Iedereen mag tot Hem komen, precies zoals ze zijn. Ik vind het heerlijk om te zien bij de aanbidding hoe mensen zich compleet overgeven aan God.

En toch blijf ik nog steeds staan. Terwijl ik echt weet wat ik weet! Dat ik bij Hem mag komen in complete overgave. Dat ik niets heb om mijzelf voor te schamen. Die schaamte is zo ik-gericht! “Misschien denken mensen wel hetzelfde wat ik vroeger dacht”

En door die ik-gerichtheid geef ik God niet wat Hij verdient…. mijn hele hart, ongeremd, complete overgave, totaal vrijmoedig tot Hem gaan…

Maar….
Vandaag neem ik een wilsbesluit:

Ik laat me niet meer leiden door mijn gedachten. Ik laat mij niet meer leiden door angst en oordeel. Maar vanaf vandaag laat ik mij leiden door de Heilige Geest! En laat ik mij overstromen met Zijn Liefde!

En als ik dan op mijn knieën val…. dan is dat omdat Hij zo groot is en ik zo klein!

Brenda 

Rond 7:30 u vertrokken we om naar de afkickkliniek van pastor Fabrizio te gaan. We waren erg lang onderweg, want we hadden het verkeer tegen.

In plaats van 2 uur duurde de rit vanwege files door diverse verkeersongelukken maar liefst 4 uur. Gelukkig is er geen blaas geknapt en zijn we niet gesmolten in de hitte, wat was het warm in de bus! Eenmaal uit de file even snel een korte stop voor een kop koffie en een plaspauze. Iedereen weer opgelucht. 

Eenmaal daar werden we hartelijk ontvangen door pastor Fabrizio en gingen we al snel lunchen met alle jongens/mannen van de afkickkliniek.

De lunch was heerlijk, We kregen zelfs hutspot! En dan te bedenken dat het bij jullie vriest en bij ons rond de 30 graden is! Het was goed om te zien hoe ontzettend liefdevol pastor Fabrizio met alle jongens omgaat. Er hing een gezellige, warme sfeer!

’s Middags hebben we de One basics gegeven. Miranda, Cindy en ik mochten weer lesgeven.

Ik had er dit keer wat moeite mee door de warmte en doordat ik vooraf getriggerd werd, en ik merkte dat ik een beetje dichtklapte. Buiten kon ik het even laten bezinken en kwam een van de jongens van de kliniek me een flesje water en een appel brengen, zo lief!

Al snel kon ik gelukkig mijn frustratie kwijt. Het is zo ontzettend fijn om in een groep te zijn waar dingen meteen uitgesproken kunnen worden. Waar er ruimte is en  vergeving is, waar ik mezelf kan zijn en onvoorwaardelijk geliefd ben.

Na een training en praktisch oefenen hoe te bidden voor mensen op straat, zijn we met de hele groep de straat op geweest.

Omdat ik met Brenda meeliep om foto’s te maken, heb ik vooral gezien hoe God mensen heeft aangeraakt door de verschillende teams heen. Ze zijn zelfs met een team het ziekenhuis in geweest om ook daar te bidden voor mensen.

Ik werd er nog een keer uitgepikt om mee te bidden voor een vrouw. Ik hield haar heel lang vast in mijn armen en merkte dat Zijn liefde haar begon aan te raken, en dat mijn omarming Zijn omarming werd.

Wat me zo opvalt is, dat mensen hier, in Brazilië, zo ontvankelijk zijn. Het is hier zo makkelijk om voor mensen te bidden.

’s Avonds was er nog een dienst in de gemeente van Pastor Fabrizio.

Ik zat nog maar net op m’n stoel of er komt een jongetje van een jaar of 4 op me af en geeft me een dikke knuffel. Vervolgens gaat hij alle rijen af en krijgt iedereen een knuffel.

Hoe zou de kerk eruitzien als wij zijn voorbeeld zouden volgen, simpelweg elkaar liefhebben?!

Na de knallende aanbidding sprak Johan over de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, jezelf liefhebben en je naaste als jezelf, een boodschap die je niet vaak genoeg kunt horen. Een jongen vlak naast mij werd zo aangeraakt en zat bijna alleen maar te huilen, af en toe liep hij naar buiten, waarschijnlijk omdat het hem gewoon teveel werd.

Na de preek mochten mensen naar voren komen om zich voor de eerste keer of opnieuw toe te wijden, en legden we als team mensen de handen op om ze te zegenen.