Brazilië 2020

Lees de blogs over 'Brazilië 2020'

Dit jaar hebben we zoveel deuren voor ons open zien gaan tijdens de missies die we houden naar São Paulo, Brazilië. Het bemoedigt ons om te zien dat God ons een steeds groter werkgebied geeft: nieuwe sloppenwijken gaan voor ons open, nieuwe klinieken waar we de genade mogen prediken. Meerdere teams mochten ondanks de restricties als gevolg van corona toch vele vruchten dragen voor het Koninkrijk. God is immers Dezelfde, gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid!

Geen blogs gevonden.