fbpx

Bedankt voor jouw steun in 2021!

2021 Het jaar van de grotere werken.

Het einde van 2021 nadert en daarom willen we met jullie terugkijken op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat we in 2022 voor Gods Koninkrijk willen gaan doen! Ondanks alle bijzondere omstandigheden zijn we ontzettend dankbaar wat we met elkaar hebben kunnen bereiken voor het Koninkrijk van God!

“In geloof gaan bouwen toen de wereld stil stond”
Brenda

Ook dankzij jouw bijdrage hebben we in 2021:

 • Tienduizenden mensen persoonlijk bereikt met het Evangelie;
 • Bijna 20.000 voedselpakketten uitgedeeld;
 • Meer dan 25.000 flesjes water weggegeven;
 • Meer dan 8000 lunchpakketten aan daklozen gegeven;
 • 20.000 boeken gedrukt om gratis weg te geven;
 • Gospeltruck gebouwd voor evangelisatie campagnes;
 • Nieuwe personenbus aangeschaft;
 • Meerdere missiegroepen gediscipeld en uitgezonden;
 • Fase één van het missieproject afgerond.

Gods liefde handen in voeten geven in Woord en in daad.

Afkickkliniek Maandelijks komen we bij een afkickkliniek waar ook een aparte afdeling is voor vrouwen. Dit jaar mochten we een ruimte bouwen waar we o.a. Bijbelstudies geven en de dames van de kliniek gezamenlijke diensten kunnen houden en God kunnen aanbidden. Het is een plek geworden waar vele vrouwen herstel en genezing vinden, maar bovenal God ontmoeten!

Lunchroom Dit jaar hebben we een grote bendeleider tot Jezus mogen leiden dit zorgde ervoor dat ook vele andere mensen tot geloof zijn gekomen. Ze kwamen bijeen in een coffeeshop vol duisternis. We hebben dankzij jullie steun deze coffeeshop getransformeerd naar een lunchroom + een ruimte waar we Bijbelstudies mogen geven aan de mensen in de sloppenwijk. Zo werd een plek van duisternis een plek van hoop en vrede.

2022 Het jaar van de grotere zegeningen.

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. 
Mattheüs 24:14 

Pas als het ware Evangelie is verkondigd over de hele wereld tot een getuigenis voor alle volken zal het einde komen. Dat is waar we vooral mee bezig zijn: Het Evangelie verkondigen aan alle volkeren. Wij geloven God voor grotere zegeningen en willen met jou samen doorbouwen aan Zijn Koninkrijk door dit jaar:

 • 40.000 voedselpakketten uit te delen;
 • Minimaal 20 campagnes te organiseren;
 • Minimaal 100.000 mensen te bereiken met het Evangelie;
 • 15.000 lunchpakketten uit te delen aan daklozen;
 • Het nieuwe boek van Johan Toet uit te brengen;
 • 10 missiereizen te organiseren.
Bouw mee aan Gods Koninkrijk!

Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.
Johannes 4:35

Graag willen wij samen met jou bouwen aan Zijn Koninkrijk. Dit kan door, onder andere, de One in Him Foundation financieel te ondersteunen met een eindejaar gift. Jouw gift wordt voor meer dan 90% direct gebruikt op het zendingsveld. We zijn je enorm dankbaar voor je betrokkenheid bij de One in Him Foundation en we zien uit naar wat God in 2022 gaat doen!

Vol gas voor het Koninkrijk van God tot Zijn wederkomst!

Johan en Brenda