/One Events
One Events 2017-12-20T09:35:34+00:00

One Events avond

De visie die God ons gaf voor deze One Events is gebaseerd op Efeze 4:11-13, “sommigen is gegeven als apostel, anderen als profeet, anderen als evangelist en nog weer anderen als leraren en herders.”  Niet zodat wij onszelf kunnen verhogen in de vijfvoudige bediening, maar dat wij de anderen, de heiligen, onze broeders en zusters hierin toerusten opdat wij allen zouden komen tot die volwassenheid in Christus.

Tijdens onze One Events eten we met elkaar, aanbidden we God, en worden we toegerust vanuit het Woord en uitgedaagd om dit ook zelf toe te passen. Tijdens One Events wordt er gedoopt door onderdompeling, en wordt er gebeden voor de zieken, bevrijding en de doop in Heilige Geest. Er gebeuren fantastisch mooie dingen op One Events. Samen zijn wij de kerk, samen het Lichaam van Christus. Iedereen is geroepen, iedereen is gelijk en geliefd door God.

Onze visie is:

Gods Liefde handen en voeten geven

                                                                                    ….in woord & daad!

Eerstvolgende One Events avonden

One Events – God’s Vaderhart

10 februari | 6:00 pm - 10:30 pm CET

One Events – De nieuwe jij

7 april | 6:00 pm - 10:30 pm CEST

One Events – Power of one

19 mei | 6:00 pm - 10:30 pm CEST

One Events – Profetische avond

30 juni | 6:00 pm - 10:30 pm CEST