One Projects

In 2017 kocht Stichting One in Him Foundation in Brazilië een stuk grond aan.
De Heer sprak deze tekst tegen ons: Deuteronomium 11:10-12

Want het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, is niet zoals het land Egypte, waaruit u weggetrokken bent, dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend water moest geven, zoals een groentetuin. Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen; het drinkt water door de regen uit de hemel. Het is een land waar de HEERE, uw God, voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.”

 

Missiehuis
Naast het aangekochte land waarop wij voornemens zijn mooie projecten op te starten, ontvingen wij nog een tweede geschenk van God namelijk een naastgelegen stuk land waarop wij inmiddels ons missiehuis hebben voltooid.

Wij zagen de potentie van dit gebied en God liet ons zien hoe wij vanuit deze basis heel Brazilië konden bereiken. We willen groepen christenen uit heel de wereld hierin betrekken door hen te ontvangen in ons missiehuis. Vanuit daar kunnen we dan met elkaar gaan doen waar Hij ons voor geroepen heeft: Het discipelen van onze broeders en zusters en de ander liefhebben als jezelf. Vele levens zullen hierdoor werkelijk getransformeerd worden.

Ontdek jouw identiteit in Christus
Vanuit One Missions willen wij onze broeders en zusters door praktische trainingen hun identiteit in Christus laten ontdekken. Op One Projects dienen wij elkaar in de liefde en gaan er samen op uit om verlichting te brengen daar waar nodig. Al doende gaan zij ontdekken wat hun bestemming is in Hem. Je kunt bijvoorbeeld denken aan dienen in de sloppenwijken, afkickcentrums (drugsverslaafden) weeshuizen, outreach en evenementen houden.

Het Koninkrijk van God
One Projects wil samen met u werken aan het Koninkrijk van God, op locaties buiten onze eigen leefomgeving zo voeren wij de opdracht uit die Hij ons gegeven heeft: “Ga dan heen, en maak alle volken tot Mijn discipelen” Mat 28: 18-20