Help mee en word partner

Wij geloven dit jaar in 1.000 partners van minimaal €10

Help ons mee om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor koning Jezus

Dit doen wij onder andere door middel van Bijbelstudies, missiereizen, spreekbeurten door het hele land, evangelisatiecampagnes, (online) onderwijs, het uitgeven van boeken en het uitdelen van voedselpakketten.

Doneren of partner worden
‘De stichting is geheel afhankelijk van giften en donaties. Door te zaaien stel je niet alleen ons in staat om het Evangelie te verspreiden over de hele wereld maar je draagt zelf ook mee in de vruchten van deze bediening.

Als je aan de One in Him foundation geeft:

Voed je de allerarmsten in Brazilië met een voedselpakket
Deel je het Evangelie van Gods onvoorwaardelijke liefde via evangelisatiecampagnes, boeken en internet
Geef je gratis boeken, studiegidsen en onderwijs aan iedereen die het nodig heeft
Discipel je mensen die mee gaan op OneMission

Periodieke gift
Laat je (een gedeelte van je) giften vastleggen in een schenkingsovereenkomst ‘periodieke gift in geld’ met One in Him Foundation, dan zijn die giften in zijn geheel, zonder drempels, aftrekbaar. Zo’n overeenkomst sluit je voor minimaal vijf jaar. Ideaal voor als je je tienden brengt en daarnaast nog giften geeft aan One in Him Foundation of andere goede doelen.

Let op! Giften die je hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift. Meer info over periodieke gift .

Download hier het formulier periodieke gift en stuur hem naar One in Him Foundation

Ingewikkeld? Deze manier van slim geven blijkt in de praktijk heel eenvoudig te zijn en kunnen je veel extra voordeel opleveren. Kom je er niet uit of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de One in Him Foundation. We helpen je graag zo veel mogelijk voordeel te krijgen uit de giften die je geeft.

Je kunt ook jouw gift overmaken via:
IBAN: NL22 RABO 0310 5932 71
t.n.v. ‘One In Him Foundation’
o.v.v.: Gift (of noem een specifiek project)

De One in Him Foundation is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is een door de Nederlandse belastingdienst aangemerkte organisatie, waaraan Nederlandse belastingplichtigen giften kunnen doen, die zij van hun belastingverplichting kunnen aftrekken.

Zie: ANBI verantwoording en jaarcijfers van de One in Him Foundation.