PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
One in Him Foundation kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van One in Him Foundation, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan One in Him Foundation verstrekt.
One in Him Foundation kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM ONE IN HIM FOUNDATION GEGEVENS NODIG HEEFT
One in Him Foundation verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan One in Him Foundation uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een product uit onze webshop of de afhandeling van een gift voor het charitatieve werk van One in Him Foundation

HOE LANG BEWAART ONE IN HIM FOUNDATION UW GEGEVENS
One in Him Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens aan ons werden verstrekt. Dit is vooral om u van informatie te voorzien over de charitatieve werkzaamheden van One in Him Foundation en of om u uw product toe te sturen dat u uit onze webshop heeft besteld. Uw gegevens worden overigens op uw verzoek per direct uit onze database verwijderd.

DELEN MET ANDEREN
One in Him Foundation verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN VAN HET WEBSITEBEZOEK
Op de website van One in Him Foundation worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. One in Him Foundation gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar One in Him Foundation (info@oneinhimfoundation.com). One in Him Foundation zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
One in Him Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van One in Him Foundation maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met One in Him Foundation op via info@oneinhimfoundation.com. www.oneinhimfoundation.com is een website van One in Him Foundation

One in Him Foundation is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 65 2460 AB Ter Aar KvK nummer: 65998928
E-mailadres: info@oneinhimfoundation.com