Geschreven door One in Him Foundation

Geschreven door One in Him Foundation

13 maart, 2024

Blijf op de hoogte

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Wat bedoelt Jezus met eeuwig leven?

Eeuwig leven betekent toch dat je doorleeft na de dood? Ja en nee. Het klopt inderdaad dat mensen niet ophouden te bestaan, ook niet als we fysiek sterven. Maar wanneer Jezus in de Bijbel spreekt over het eeuwige leven, dan heeft Hij het over iets anders. Iets dat het onderzoeken waard is. Dat doen we in deze blog.

Jezus kwam voor iets anders

In Johannes 3:16 zegt Jezus:

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 

Als Jezus hier zou bedoelen dat je voor altijd doorleeft, dan verliezen Zijn woorden kracht. Laten we dat even toelichten: Ieder mens is een eeuwig wezen. Dat wil zeggen dat als je fysiek sterft, je ziel en geest gewoon blijven voortbestaan. Dit geldt voor iedereen. Voor alle mensen die op deze aardbol leven. Om eeuwig te kunnen leven (als in, doorleven na de dood) heeft God zijn eniggeboren Zoon dus niet gezonden. Het gaat om iets anders.

Bepaal de plaats waar je voor eeuwig leeft

Waarschijnlijk bevatten veel mensen in de wereld niet dat ze eeuwig zullen leven. Degenen die nog in de duisternis leven kunnen terecht zeggen:

‘Dus als ik niet gered word, blijf ik toch eeuwig bestaan.’ 

Dat klinkt misschien aantrekkelijk, maar dat ligt geheel aan waar je uiteindelijk de eeuwigheid spendeert.

Waar leef je voor eeuwig?

In de aanwezigheid van God of in de donkerste duisternis waar God niet is?

Wanneer wij niet kiezen om ons leven aan Koning Jezus te geven – daar zijn we geheel vrij in – dan zullen wij verloren gaan, hoe triest dat ook is.

‘Verloren’ wil zeggen: niet behouden zijn om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te verblijven. We gaan naar een plek die nooit voor ons mensen bedoeld is, een plek waar God niet is: ‘De hel’.

Om voor eeuwig in Gods aanwezigheid te kunnen leven, kiezen we voor Jezus. We worden dan behouden. 

God wil iedereen behouden

God wil niet dat er enigen verloren gaan (2 Petrus 3:9), maar dat allen – dat betekent iedereen – tot bekering komen. Hij houdt zo intens veel van ons dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft ‘niet verloren gaat,’ maar eeuwig leven heeft. Hij geeft ons een uitweg. Hij is een goede God en een goede Vader. God geeft dus iedereen de uitnodiging om in het paradijs met Hem te leven, geen uitzondering daar gelaten.

Behouden zijn is de eerste stap van eeuwig leven. Jezus kwam inderdaad naar de aarde voor behoudenis door vergeving van zonde. Maar blijkbaar is er nog meer waarvoor Jezus kwam, want behoudenis staat niet gelijk aan de essentie van het eeuwige leven waar Jezus het over heeft. Wat dan wel?

God de Vader

In 2 Korinthe 6:18 zegt God: ‘Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn.’

God wil dus jouw Vader zijn. Hij wil dat jij Hem “zo” leert kennen! 

Jezus zegt in Johannes 17:3: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.’

In de oorspronkelijke vertaling staat bij het woord ‘kennen’: ginõskõ. Dit is een uitdrukking van de liefde van een man voor zijn vrouw (zoals in Matthëus 1:25), het betekent een intieme manier van kennen.

Het eeuwige leven volgens de Bijbel is dus dat wij God kennen op een intieme, persoonlijke manier.

God wil dat je Hem leert kennen als een liefhebbende, barmhartige, goede Vader. Eén die je kunt vertrouwen, op Wie je altijd kunt rekenen en jou nooit zal begeven noch verlaten. Een Vader die met Zijn armen wagenwijd open staat om jou te ontvangen en lief te hebben!

Wauw!

Hoe ontvang je dat eeuwige leven?

Mooie vraag.

Hoe kunnen we God als die liefdevolle Vader kennen?

Daarvoor moeten we naar de Zoon kijken.

Jezus zegt in Johannes 14:9: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’

Hij zegt ook in Johannes 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

En in 1 Johannes 5:12: ‘Wie de Zoon heeft, die heeft het leven, en wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet!’

Welk leven? Het eeuwige leven!

Jezus is dus de sleutel tot vergeving van zonden, behoudenis én het eeuwige leven – de intieme relatie met God de Vader. Als we zijn Woord tot ons nemen, Hem geloven en naar Hem kijken, dan zullen we God leren kennen. Jezus is namelijk de perfecte afspiegeling van de Vader. 

Het eeuwige leven begint nu al

In plaats van dat we eerst fysiek moeten sterven voordat het eeuwige leven start, maakt Jezus het mogelijk om nu al eeuwig leven te ervaren. Dankzij Jezus kunnen we nu al die intieme relatie met God hebben. Het bestuderen van Jezus’ leven is de sleutel om Zijn hart te leren kennen en daardoor dus Gods hart. Dat begint vandaag de dag, op deze aarde. 

Wij mogen God kennen zoals Hij werkelijk is en dat op een hele persoonlijke intieme wijze. Wie wil dat nou niet?!

Meer de diepte in duiken over wat de Bijbel zegt?

Luister de One Basics podcast. In aflevering 2 bespreekt Johan ‘eeuwig leven’ of bestel de vernieuwde One Basics studiegids, nu GRATIS in de webshop.

Delen
Delen
Delen
Delen

Lees verder

Vraag de missietrip brochure aan!

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie over One Missions.