Geschreven door One in Him Foundation

Geschreven door One in Him Foundation

30 april, 2024

Blijf op de hoogte

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Ware identiteit in Jezus: Een baan, status of geld zegt niets over wie je bent

Je voelt jezelf niet mooi genoeg. Je hebt ‘het nog niet gemaakt.’ Je vraagt je af of God net zoveel van jou houdt als iemand anders. Als je deze, of andere afkrakende, gedachten hebt, dan kun je wel stellen: Satan heeft je weer lekker onder de duim. Niets van die leugens is waar, want jij bent een kind van God! Dat is jouw identiteit. Daar hoef je niet aan te twijfelen. 

Toen jij Jezus aannam als Heer en Verlosser, is jouw identiteit compleet veranderd. Hij trok je uit de duisternis en plaatste je in Zijn Koninkrijk (Kolossenzen 1:13). Hij maakte een nieuwe schepping in jou (2 Korinthe 5:17).

Je was verloren, maar nu ben je gevonden. 

Je was gebonden, maar nu ben je vrij.

Je was dood, maar nu ben je levend.

Je was zonde, maar nu ben je de gerechtigheid Gods. 

Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon.

Je was duisternis, maar nu ben je licht. 

Dat klinkt en is fantastisch, maar waarom dan? En wat heeft dat met je identiteit te maken?

2 rijken

Het Woord leert ons dat er twee ‘geestelijke’ koninkrijken zijn, een ‘rijk’ van de duisternis en een Koninkrijk van God.

In Mattheüs 12:22 lezen we dat Jezus een demon uitdrijft. De Farizeeërs beschuldigen Hem ervan dat Hij dit doet door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen.

Jezus kent hun gedachten en antwoordt in Mattheüs 12:25-26:

‘Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?’

In dit gedeelte geeft Hij aan dat de ‘satan’ een rijk heeft. Vervolgens zegt Jezus:

Mattheüs 12:28

‘Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.’

Hier in dit vers spreekt Jezus over het Koninkrijk van God.

Dus er zijn twee geestelijke Koninkrijken. Eén van de duisternis en één van het licht, het rijk van de satan en het Koninkrijk van God.

Zolang je Jezus niet aan hebt genomen, verkeer je in het rijk van de duisternis. Daar ben je je niet eens bewust van tot je Jezus leert kennen. Alleen door Jezus kun je het Koninkrijk van God binnengaan (Johannes 3:5), en dat is precies wat jij gedaan hebt toen je ‘ja’ zei tegen Hem.

Je geest is veranderd

Toen je in het Koninkrijk van Licht werd geplaatst, veranderde er iets bij je. Maar waar is dat gebeurd?

Zoals God Vader, Zoon en Heilige Geest is, de drie-eenheid, zo ben jij een drieledig wezig. 
Jij bent jij maar je hebt een geest, ziel en lichaam. 

1 Thessalonicenzen 5:23

‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Jouw ‘vlees’ is het ‘lichaam.’
Als je kijkt naar jouw uiterlijke verschijning is er niet veel veranderd. 
Jouw lichaam is na de wedergeboorte nog steeds hetzelfde.

Jouw ‘ziel’ is jouw ‘zintuiglijke’ mens.
Dat wat je voelt, wat je hoort, wat je proeft, wat je ruikt, wat je ziet, dat vormt jouw denken. Dat is jouw ziel. Die is na jouw wedergeboorte nog steeds hetzelfde.

Wat er aan jou helemaal compleet nieuw is geworden, is jouw ‘geest.’
Die ‘was’ dood, die ‘was’ in duisternis, die ‘was’ besmet met zonde.
Maar nu ben jij ‘opnieuw’ geboren!
Jij hebt nu de ‘natuur’ van Christus gekregen.

God ziet jou nu ‘volmaakt’ in Christus (Kolossenzen 2:10).

Een kind van God

Door de vernieuwing van jouw geest, kun je nu een kind van God zijn. Dat was lange tijd niet mogelijk. Na de ‘val’ van Adam en Eva die zelf ‘uit God geboren’ waren maar geestelijk stierven door de zondeval, werden mensen alleen nog maar geboren uit bloed, vlees en de wil van een man.

Biologisch en natuurlijk geboren, slechts vlees en bloed. Niet uit God geboren maar uit de mens.

Toen kwam Jezus!

Johannes 1:12-13

‘Maar allen die Hem [Jezus] aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.’

Je bent nu geen ‘natuurlijk, vleselijk’ kind meer maar een ‘bovennatuurlijk, geestelijk’ kind!
En omdat jij nu uit God geboren bent en dus kind van God bent geworden, moet jij jezelf niet meer ‘zien’ als die oude mens die je voor Christus was. Die leeft niet meer, die is dood.

Galaten 2:20

‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’

Je ‘was’ een slaaf van de zonde en je ‘was’ een slaaf van de god van deze wereld. Maar nu ben je geen slaaf meer, je staat niet meer in het rijk van de duisternis maar je hebt een nieuwe geest en bent een kind van God. 

Daarom roep je ‘Vader’ tot Hem (Galaten 4:6-7)! Dat is wie jij nu bent, het is jouw ware identiteit in Christus.

Geliefd kind van de Allerhoogste!

Kijken naar jezelf vanuit je ware identiteit

Als God zegt dat je volmaakt bent in Christus, dan ben je dat. God kan namelijk niet liegen. Het gegeven dat jij een kind van God bent, zou meteen af moeten rekenen met onzekerheid, afwijzing en de slechte mening van anderen. 

Je kunt niet meer verknipt over jezelf denken, want je bent volmaakt!

Laat niemand je wijsmaken dat je nog ‘niet goed genoeg’ bent en van alles moet doen om geliefd te worden door de Vader.

Ga jezelf niet vertellen dat er nog van alles mis is met je. Dat is namelijk niet zo! Zeg het maar even tegen jezelf: Ik ben volmaakt in Christus! Ik ben een geliefd kind van God! Amen! 

Een baan, status of geld zegt niets over wie je bent

Jij behoort nu toe aan God, jij bent de bruid van Christus. Het is bij jou niet meer van belang wat je doet of wat je hebt, hetgeen waar de meeste mensen hun identiteit van af laten hangen. Bij jou ligt jouw ‘ware identiteit’ niet in wat je ‘hebt’ of in wat je ‘doet,’ maar in wie jij ‘bent.’ Jij ‘bent’ nu een kind van God!

Een koningskind! 

Jij bent niet wat mensen van jou zeggen of denken.
Jij bent ook niet meer wat jij van jezelf denkt, als dat wat jij denkt niet in lijn is met het Woord van God.
Jij bent wie God zegt dat jij bent.

Delen
Delen
Delen
Delen

Lees verder

Vraag de missietrip brochure aan!

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie over One Missions.